กลยุทธ์ – 2 เทียน

กลยุทธ์ใหม่ – 2 เทียน: ExpertOption

1 – เลือกแผนภูมิ: เทียน
2 – รอสองเทียนฟ้า 1) เทียนสีฟ้าขนาดใหญ่ 2) เทียนเล็ก ๆ สีฟ้า
3 – รอเทียนสีขาว คลิกขึ้น!

เทียนกราฟ - ExpertOption

วิธีการค้ากับเทียน

กลยุทธ์ในวิดีโอ:

ExpertOption

 

 

2 thoughts on “กลยุทธ์ – 2 เทียน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *